Điều khoản sử dụng

- Nghiêm cấm mua tài khoản về sử dụng vào việc xấu như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mạo danh nói xấu, xuyên tạc tổ chức, cá nhân, cá cược...

- Sau khi mua hàng, trước khi đăng nhập nên Check Live UID lại để được hổ trợ nếu Clone Die. Không hổ trợ bảo hành Login hoặc dùng bị Checkpoint. Được hổ trợ khi sai Pass hoặc sai thông tin trong vòng 12h sau khi mua.

- Lịch sử mua chỉ lưu trong 7 Ngày . Hệ thống tự động xoá Lịch sử đã mua  sau 7 Ngày ,khách mua tài khoản nên tải File hoặc Copy tài khoản về máy, khách không lưu mất lịch sử bên mình sẽ không chịu trách nhiệm.