Bảng Xếp Hạng Nạp Tiền

Xếp Hạng Thành Viên Tổng Nạp Vị Trí
1 le.******** 2.100.000đ
2 Th******** 418.500đ
3 Lâ******** 306.500đ
4 Thi******** 179.000đ
5 Zii******** 160.900đ
6 qua******** 120.500đ
7 Phl******** 107.200đ
8 Kha******** 101.000đ
9 kim******** 100.000đ
10 gia******** 50.000đ